top of page

የ ግል የሆነ

እኔ የግላዊነት ፖሊሲ ክፍል ነኝ። ጎብ visitorsዎችዎን የግል መረጃዎቻቸውን እንዴት እንደሚጠቀሙ ፣ እንደሚያከማቹ እና እንደሚጠብቁ ለማሳወቅ በጣም ጥሩ ቦታ ነኝ። እንደ እርስዎ የሚሰበሰቡት መረጃ ፣ የኢሜል አድራሻዎች ፣ ስሞች ወይም የስልክ ቁጥሮች ፣ ይህንን መረጃ ለምን እንደሚሰበስቡ እና እንዴት እንደሚጠቀሙበት ያሉ ዝርዝሮችን ያክሉ።

የተጠቃሚዎ ግላዊነት ለድርጅትዎ በጣም አስፈላጊ ነው ፣ ስለዚህ ትክክለኛ እና ዝርዝር ፖሊሲ ለመፃፍ ጊዜ ይውሰዱ። የእነሱን አመኔታ ለማግኘት እና ወደ ጣቢያዎ ተመልሰው መምጣታቸውን ለማረጋገጥ ቀጥተኛ ቋንቋ ይጠቀሙ!

ደህንነት እና ደህንነት

እኔ የደህንነት እና የደህንነት ክፍል ነኝ። እንደ የግላዊነት ፖሊሲ አካል ፣ በዚህ ክፍል ውስጥ የግል መረጃቸውን እንዴት በደህና እንደሚጠብቁ ለጎብ visitorsዎችዎ ማሳወቅ ይችላሉ። እርስዎ ሊጠቀሙባቸው የሚችሏቸው የኢንክሪፕሽን ዘዴዎች ፣ በአገልጋዮችዎ ላይ ተቀጥረው የሚሰሩ ፋየርዎሎችን ፣ ወይም እኔ የምቀጥርባቸውን ሌሎች የደህንነት እርምጃዎችን የመሳሰሉ ዝርዝሮችን ያክሉ።

የተጠቃሚዎ ደህንነት ለድርጅትዎ ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው ፣ ስለዚህ ትክክለኛ እና ዝርዝር ፖሊሲ ለመፃፍ ጊዜ ይውሰዱ። የእነሱን አመኔታ ለማግኘት እና ወደ ጣቢያዎ ተመልሰው መምጣታቸውን ለማረጋገጥ ቀጥተኛ ቋንቋ ይጠቀሙ!

ዛሬ ድጋፍዎን እንፈልጋለን!

bottom of page