top of page

የትምህርት ቤት መረጃ

  • የትምህርት ቤት ምሳ ምናሌ

  • ጉልበተኝነት እና ትንኮሳ መከላከያ መርጃዎች ( እንግሊዝኛ 1 ስፓኒሽ እና አማርኛ )

  • ጉልበተኝነት፣ ትንኮሳ እና ማስፈራራት ሪፖርት ማድረጊያ ቅጽ  

  • የምስራቅ ሲልቨር ስፕሪንግ አንደኛ ደረጃ መነሻ ገጽ

  • የምስራቅ ሲልቨር ስፕሪንግ አንደኛ ደረጃ ሰራተኞች ማውጫ

  • የMCPS መነሻ ገጽ

  • የአውቶቡስ መርሃ ግብሮች

  • የመዋለ ሕጻናት መመሪያ መጽሐፍ

  • የ ‹FARMS› መተግበሪያ

bottom of page